aktivitet gymnasium

Impius gymnasium

Impius gymnasium grundades 2002 och är en fristående resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Impius gymnasium erbjuder gymnasieutbildning i kombination med färdighetsträning.

Skolmiljön

Skolan är förhållandevis liten med små hemklassrum. Det råder ett stort lugn och en familjär stämning i klassrum, rastrum, matsal och korridorer. Både i- och utanför klassrummet finns en tydlig pedagogisk struktur.

impius gymnasium bild 10


Program

Vi har tre olika program för de elever som är behöriga.

  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), inriktning beteendevetenskap
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA), inriktning naturvetenskap
  • Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL), inriktning kök och servering

 

Introduktionsprogram

Vi har tre introduktionsprogram för de elever som är obehöriga.

  • Programinriktat individuellt val
  • Individuellt alternativ
  • Yrkesintroduktion

Impius gymnasium har ett nära samarbete med Impius internat och Corpore HVB-hem. En familjär stämning och ett djupt  engagemang  är kännetecknande för oss som arbetar här.