Vad är Corpore Byskola för en slags skola?

 • Corpore Byskola är en resursskola. Det innebär att det är en vanlig grundskola med extra resurser som följer nationella läroplaner och kursplaner för grundskolan. Samtliga elever på Corpore Byskola har en eller flera diagnoser inom autismspektrat då detta är vår målgrupp.

Hur långa skoldagar har ni?

 • Vi har hela skoldagar. Oftast går eleverna mellan 8:30-15.00

Har ni önskekost?

 • Nej, vi har inte “önskekost”, däremot försöker vi hitta individuella lösningar när det gäller kost. Vi är en liten skola och vår mat kommer direkt från vår egen restaurang i Helsingborg och håller därför en hög kvalitét.

Hur ansöker jag till Corpore Byskola?

 • Genom att först och främst ställa ert barn i kö via vår hemsida. Ni rekommenderas även att kontakta nuvarande skola och berätta om era planer. 

Hur lång är kötiden?

 • Det är väldigt svår att ge ett exakt svar på detta men oftast från ca 12 månader och uppåt. Dock är det så att elever som bor på vårt HVB hem alltid har förtur till skolan.

Är det alltid självklart att jag får en plats på skolan efter att väntat i kön?

 • Nej! Då vi är en resursskola så prövar vi om eleven uppfyller kraven för målgruppen. Corpore Byskola är en resursskola som riktar sig till elever i årskurs 4-9 och som enligt skollagens definition (10 kap. 35 §) har ett omfattande behov av särskilt stöd i skolan. Samtliga elever på Corpore Byskola har en eller flera diagnoser inom autismspektrat då detta är vår målgrupp. Antagningen till skolan är begränsad och bedöms på individuell grund efter elevens behov och att de tillhör ovan nämnda målgrupp. Det är den fristående resursskolans huvudman som ansvarar för att bedöma om en elev är i behov av sådant särskilt stöd som resursskolan erbjuder för att eleven ska kunna uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, eller för att eleven ska undvika svårigheter i sin skolsituation.

Hur många elever går på skolan?

 • Vi har plats för ca 20-21 elever

Hur många klasser finns det på skolan?

 • Det finns 3 grupper på skolan

Vilka årskurser finns på skolan?

 • Vi har nu elever i årskurserna 5-9

Hur stora är klasserna?

 • Det är ca 6-7 elever per grupp

Är klasserna åldersindelade?

 • Nja, inte helt och hållet. Det viktigaste är att eleverna får rätt stöd och anpassningar. Vi kallar därför också klasserna för grupp 1, 2, 3 o s v i stället för klass 7, 8, 9 o s v.

Hur fungerar inskolning?

 • Vår inskolningsfilosofi och skolidé bygger på att man är i skolan hela dagar redan från början. Om det behövs så anpassar vi inom ramen för skolan och lektionerna. Kraven anpassas individuellt och höjs efter hand. Stort fokus läggs på närvaro och skolarbete. 

Tillämpar ni reducerad skoltid?

 • Svaret är nej. Byskolan är en heldagsskola med skolgång från ca 8:30-15:00 i princip alla dagar. Alla anpassningar sker inom ramen för ordinarie skoldag.

Hur många lärare finns på skolan?

 • Det finns fyra lärare och en rektor. Rektor undervisar också. Förutom detta finns det musik-, hemkunskap- och bildlärare.

Hur tar jag mig till skolan?

 • Du ansvarar själv för att ta dig till skolan. Är du i behov av skolskjuts eller färdtjänst så behöver du själv ansöka om detta. 

Har ni läxor?

 • Ja och nej. Vi har skoluppgifter av läxkaraktär men dessa görs inom ramen för den ordinarie undervisningen. Därför har vi också lite mer timmar i våra kärnämnen.