Vad är Corpore Byskola för en slags skola?

 • Corpore Byskola är en resursskola. Det innebär att det är en vanlig grundskola med extra resurser som följer nationella läroplaner och kursplaner för grundskolan. 

Hur långa skoldagar har ni?

 • Vi har hela skoldagar. Oftast går eleverna mellan 8:30-15.00

Har ni önskekost?

 • Nej, vi har inte “önskekost”, däremot försöker vi hitta individuella lösningar när det gäller kost. Vi är en liten skola och vår mat kommer direkt från vår egen restaurang i Helsingborg och håller därför en hög kvalitét.

Hur ansöker jag till Corpore Byskola?

 • Genom att först och främst ställa ert barn i kö via vår hemsida. Ni behöver även kontakta nuvarande skola och berätta om era planer. 

Hur lång är kötiden?

 • Det är väldigt svår att ge ett exakt svar på detta men från ca 12 månader och uppåt. Dock är det så att elever som bor på vårt HVB hem alltid har förtur till skolan.

Hur många elever går på skolan?

 • Vi har plats för ca 20 elever

Hur många klasser finns det på skolan?

 • Det finns 3-4 klasser på skolan

Vilka årskurser finns på skolan?

 • Vi har elever i årskurserna 5-9

Hur stora är klasserna?

 • Det är ca 5 elever per klass

Är klasserna åldersindelade?

 • Nja, inte helt och hållet. Det viktigaste är att eleverna får rätt stöd och anpassningar. Vi kallar därför också klasserna för grupp 1, 2, 3 o s v i stället för klass 7, 8, 9 o s v.

Hur fungerar inskolning?

 • Vår inskolningsfilosofi och skolidé bygger på att man är i skolan hela dagar redan från början. Om det behövs så anpassar vi inom ramen för skolan och lektionerna. Kraven anpassas individuellt och höjs efter hand. Stort fokus läggs på närvaro och skolarbete. 

Hur många lärare finns på skolan?

 • Det finns fem lärare och en rektor.

Hur tar jag mig till skolan?

 • Du ansvarar själv för att ta dig till skolan. Är du i behov av skolskjuts så behöver du själv ansöka om detta hos din hemkommun. 

Har ni läxor?

 • Ja, vi har läxor. Vi har också schemalagd läxhjälp under veckan, måndag till torsdag.