IDOG – Impius dagliga verksamhet

Impius dagliga verksamhet, IDOG, vänder sig till vuxna som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsvariation och inte förvärvsarbetar. Vi erbjuder meningsfulla, individanpassade sysselsättningar och vänder oss till personer som söker personlig utveckling och vill finnas i en god gemenskap. Vi har plats för 20 deltagare.

Vi erbjuder sysselsättning inom Impius egna verksamheter med fokus på fastighetsskötsel och restaurangarbete.
 

idog bild 13


IDOG har en hälsoprofil, vilket innebär att vi utbildar kring goda vanor som hälsosam kost, regelbunden sömn och erbjuder fysisk träning i form av promenader, gymaktiviteter och bollsporter vid flera tillfällen per vecka.

Personalen har lång och gedigen erfarenhet av att möta, leda och stötta individer med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Ansökan om daglig verksamhet görs till vård- och omsorgsförvaltningen inom LSS i din hemkommun.
 

idog bild 14