Vad är Impius gymnasium för en slags skola?

 • Impius gymnasium är en resursskola. Det innebär att det är en gymnasieskola med extra resurser som styrs av läroplan, examensmål och ämnesplaner för gymnasieskolan. 

Hur långa skoldagar har ni?

 • Vi har hela skoldagar. Oftast går eleverna mellan 8.15-15.40, fredagar slutar vi 13.30. Vi har 50-minuters lektioner.

Har ni önskekost?

 • Nej, vi har inte “önskekost”, däremot försöker vi hitta individuella lösningar när det gäller kost. Vår mat kommer direkt från vår egen restaurang i samma hus och håller därför en hög kvalitét.

Hur ansöker jag till Impius gymnasium?

 • Du söker till Impius gymnasium digitalt. Du får inloggningsuppgifter till ansökningswebben antingen med post eller från din nuvarande skola/SYV. Din nuvarande SYV kan vara behjälplig när du ska söka.
 • Vid ansökan ska du också skicka in följande dokument:
  • Pedagogisk överlämning (ligger på vår hemsida) åtgärdsprogram från nuvarande skola.
  • Läkarintyg som intygar elevens diagnoser
  • Psykologutlåtanden som beskriver elevens styrkor och svårigheter. 

Jag är ej behörig till ett nationellt program (saknar betyg i några grundskoleämnen) Vad gör jag?

 • Du kan söka till ett av våra introduktionsprogram. Vi hjälper dig att läsa klart de grundskolekurser du behöver för att bli behörig, samtidigt börjar du att läsa vissa gymnasiekurser. Vi gör ett upplägg som anpassas efter just dig.

Kan jag komma på studiebesök?

 • Vi vill alltid att eleverna kommer till skolan. Vi inleder med ett digitalt eller fysiskt studiebesök och sedan bokar vi in en på prova på-dag (skuggning). Det finns också möjlighet att övernatta på boendet om det är aktuellt.

Jag är intresserad av boende, har ni det?

 • Vi har internatboende, förstärkt internat och ett HVB-hem för elever som är i behov av ett boende.

Hur många elever går på skolan?

 • Ca 150 elever.

Hur många klasser finns det på skolan?

 • 19 klasser totalt.

Hur stora är klasserna?

 • Det är ca 6-10 elever/klass.

Har ni inskolning?

 • Vår skolidé bygger på att man är i skolan hela dagar redan från början. Om det behövs så anpassar vi inom ramen för skolan och lektionerna. Kraven anpassas individuellt och höjs efter hand. Stort fokus läggs på närvaro, skolarbete och att finnas i ett sammanhang. 

Vad gör ni på rasterna?

 • Vi erbjuder olika rastaktiviteter och vi har alltid lärare som är bland eleverna under rasterna.

Vad är Schoolsoft?

 • Vår plattform som vi använder oss av är Schoolsoft. Här finns all information som rör skolan, veckoplanering, kursmatriser, närvaro och läxor. Varje vecka skriver mentorn att veckobrev till elevernas vårdnadshavare.

Hur många lärare finns på skolan?

 • Ca 29 lärare.

Hur tar jag mig till skolan?

 • Du ansvarar själv för att ta dig till skolan. Är du i behov av skolskjuts så behöver du själv ansöka om detta hos din hemkommun. 

Har ni läxor?

 • Ja, vi har läxor. Vi har också schemalagd läxhjälp under veckan, måndag till torsdag.