hampna s

Hampnäs gymnasium

Hampnäs gymnasium grundades 2009 och är en fristående resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Hampnäs gymnasium erbjuder gymnasieutbildning i kombination med färdighetsträning.

Skolan ligger vackert belägen på en udde i Själevadsfjärden, strax utanför Örnsköldsvik. Det råder ett stort lugn och en familiär stämning i klasstrum, rastrum, matsal och korridorer. Både i- och utanför klassrummet finns en tydlig pedagogisk struktur.
 

hampnäs gymnasium bild 21


Program

Vi har sex olika program för de elever som är behöriga.

  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), inriktning beteendevetenskap
  • Estetiska programmet (ES), inriktning teater och inriktning bild
  • Teknikprogrammet (TE), inriktning informations- och medieteknik
  • Hotell- och turismprogrammet (HT), inriktning hotell och konferens'
  • VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning fastighet
  • Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning kök och servering

 

Introduktionsprogram

Vi har tre introduktionsprogram för de elever som är obehöriga.

  • Programinriktat individuellt val
  • Individuellt alternativ
  • Yrkesintroduktion

Hampnäs gymnasium har ett nära samarbete med Hampnäs internat och Bäckagårdens HVB-hem. Lång erfarenhet, en familjär stämning och ett djupt engagemang kännetecknar oss som arbetar på Hampnäs gymnasium.