Vad är Bäckagårdsskolan för typ av skola?

  • Bäckagårdsskolan är en resursskola med inriktning på neuropsykologiska funktionsnedsättningar. 

Har ni samma läroplan och betygskriterier som andra skolor?

  • Vi är en vanlig grundskola med extra resurser som följer nationella läroplaner och kursplaner för grundskolan.

Hur långa skoldagar har ni?

  • Måndag till och med torsdag går eleverna mellan 8.30-14.50. På fredagar har vi praktiska ämnen på Hampnäs och skoldagen slutar lite tidigare, 13.20.

Hur många elever går på skolan?

  • Vi har plats för ca 20 elever.

Hur gammal behöver man vara för att kunna börja hos er?

  • Vi har elever från årskurs 4-9.

Är klasserna åldersindelade?

  • Ibland, ibland inte. Det viktigaste är att eleverna får rätt stöd och anpassningar och grupperna formas utifrån det snarare än ålder. 

Hur många lärare finns på skolan?

  • Det finns fem lärare och en rektor. 

Hur söker jag till Bäckagårdsskolan?

  • Ansökning sker främst via formuläret på hemsidan.