Tar ni emot ungdomar på LVU?

  • Ja, vi tar emot ungdomar på LVU och SOL. Dock har vi inget tillstånd för LSS.

Hur många klienter bor hos er?

  • Vi har under åren haft ett antal som varierat mellan 6 och 12 stycken. Tillståndet är för 12 ungdomar så det blir aldrig fler än så.

Vilken ålder är de som bor hos er i?

  • Vi har tillstånd för 13-21 år. I praktikten är de flesta mellan 14 och 19, men de andra åldrarna förekommer ibland.

Vilka metoder använder ni er av?

  • Vi använder oss av KBT, MI-samtal, lågaffektivt bemötande samt sociala berättelser, seriesamtal för att bemöta våra boende. Vi arbetar också utifrån Ross Greenes devis att ”kids do well if they can”.

Hur går det till om man vill flytta in hos er?

  • Socialtjänsten kontaktar föreståndaren med en förfrågan om boende på HVB. Detta är en placering som beslutas i nämnd oftast och det kan därför ta ganska lång tid. När socialtjänsten har gjort en utredning och konstaterat att ett boende är nödvändigt kontaktar de oss på Bäckagården. Efter att detta har gjorts kommer socialtjänst, föräldrar/vårdnadshavare samt ungdomen på besök på Bäckagården för att se verksamheten och få veta hur vi arbetar. Bäckagården gör samtidigt en bedömning utifrån de utredningar som finns samt studiebesöket om en placering är aktuell.

Hur avgör ni om någon är lämplig för
ett boende hos er?

  • Detta avgörs genom att bedöma hur ungdomen skulle passa in i den aktuella ungdomsgruppen, hur väl ungdomen upplevs kunna bli hjälpt av de metoder vi använder på Bäckagården och naturligtvis också om ungdomen själv vill bo på Bäckagården samt vad vårdnadshavarna tycker. Detta görs utifrån studiebesöket och genom att ta in utredningar och skriven information om den aktuella ungdomen.

Är Bäckagården låst?

  • Nej, här gäller eget ansvar precis som i en vanlig familj. Säg till innan du går och berätta när du kommer tillbaka.