Har ni LSS-tillstånd?

 • Nej, vi är ett internat, men vi arbetar hårt med att hjälpa eleverna till ett självständigt liv. Vi arbetar med att stötta eleverna i det dagliga livet, liksom med elevens eventuella svårigheter.

Hur ansöker jag till skolinternatet?

 • Jag tar kontakt med en handläggare på socialtjänsten, denne öppnar en utredning för att kartlägga behoven, sedan ansöker man om ”ekonomiskt bistånd inom ramen för SOL 4.1.” Internatet är en möjliggörare för att kunna gå på skolan. Enligt SOL 4.1. har alla ungdomar rätt till ett drägligt liv och att man ska vara en del av samhället. Denna process kan ta tid. Se till att börja i tid. Socialtjänsten har 4 månader på sig att göra klart en utredning. 

Vad kan jag få hjälp med på skolinternatet?

 • Du får hjälp i allt som ingår i det dagliga livet, såsom städning, tvätt, läxa, lära dig att åka buss etc. Vi hjälper dig utifrån dina behov. Det kan också handla om att få hjälp i att skriva CV, plugga till körkort.  

Kan jag få hjälp med mina svårigheter på internatet?

 • Ja! Vi arbetar mycket med beteenden. Hur vissa beteenden påverkar oss på kort- respektive lång sikt. Vi tränar på att utsätta oss i jobbiga situationer, att hitta strategier för att klara jobbiga dagar. Vi arbetar med MI (motiverande samtal) för att hjälpa dig att göra rätt. Vi arbetar med scheman och förtydliganden för att du ska känna dig trygg. 

Hur många bor på skolinternatet?

 • Det bor ca 20 elever på skolinternatet

Hur många arbetar på skolinternatet?

 • Det är ca 5 som arbetar varje kväll.

Går det att enbart bo på skolinternatet utan stöd?

 • Nej, vi erbjuder stöd till våra ungdomar som bor på skolinternatet. Samtliga ungdomar som bor på internatet är i behov av stöd.   

Måste jag ha en diagnos för att få bo på skolinternatet?

 • Nej, det är inget krav. Men de flesta ungdomar som bor på skolinternatet eller går på Impius skolor har diagnos.

Får man stanna på helgerna?

 • Ja, man har möjlighet att stanna varannan helg. Stannar man på skolinternatet är man med på skolinternatets aktiviteter. Den andra helgen åker alla ungdomar hem.

Vad kan man göra på skolinternatet?

 • Vi erbjuder aktiviteter alla vardagskvällar samt på lördagar. Som elev förväntas man delta i dessa aktiviteter. 
 • Vi har ett högklassigt gym på skolan som internatelever får nyttja. 
 • Tillsammans med min mentor får jag hjälp att delta i aktiviteter alternativt hitta på egna aktiviteter. 

Kan jag stanna på loven?

 • Skolinternatet har stängt alla längre lov. Det vill säga Novemberlovet, Jullovet, Sportlovet, Påsklovet och Kristihimmelsfärdsdag samt sommarlovet. 

Finns det Wi-Fi på skolinternatet?

 • Ja, vi bjuder alla elever på Wi-Fi från skoldagens slut till 22.30 på vardagar och till 01.00 på helger. 

Får man ha en egen dator?

 • Ja

Får jag ta med en egen TV?

 • Ja, men det finns inga kanaler indragna till rummen, däremot finns det gemensamma TV-rum med normalt kanalutbud. Så en Chromecast motsvarande är bra om du vill ha en egen TV. 

Får jag ta med mitt husdjur?

 • Nej, på grund av att det bor allergiker på skolinternatet får man inte det. 

Jag är mycket kräsen med maten, hur gör jag då?

 • Skolinternatet serverar näringsrik och varierad kost varje dag. Om jag inte gillar maten finns det möjlighet att äta en matlåda som jag tidigare lagat med min mentor.

Jag har matallergier – hur gör jag då?

 • På internatet serveras specialkost, det är viktigt att man påvisar läkarintyg för matallergin så att du får rätt kost. 

Jag vill göra aktiviteter utanför skolinternatet, får jag det?

 • Självklart! Vi på skolinternatet uppmuntrar sådant. I tider av Covid-19 så finns en del restriktioner, men normalt sett så är det inga problem. Kommunicera med din mentor.