Har ni LSS-tillstånd?

 • Nej, vi är ett internat, men vi arbetar hårt med att hjälpa eleverna till ett självständigt liv. Vi arbetar med att stötta eleverna i det dagliga livet, liksom med elevens eventuella svårigheter.

Hur ansöker jag till internatet?

 • Jag tar kontakt med en handläggare på socialtjänsten, denne öppnar en utredning för att kartlägga behoven, sedan ansöker man om ”ekonomiskt bistånd inom ramen för SOL 4.1.” Internatet är en möjliggörare för att kunna gå på skolan. Enligt SOL 4.1. har alla ungdomar rätt till ett drägligt liv och att man ska vara en del av samhället. Denna process kan ta tid. Se till att börja i tid. Socialtjänsten har 4 månader på sig att göra klart en utredning. 

Vad kan jag få hjälp med på internatet?

 • Du får hjälp i allt som ingår i det dagliga livet, såsom städning, tvätt, läxa, lära dig att åka buss etc. Vi hjälper dig utifrån dina behov. Det kan också handla om att få hjälp i att skriva CV, plugga till körkort.  

Kan jag få hjälp med mina svårigheter på internatet?

 • Ja! Vi arbetar mycket med KBT. Vi tränar på att utsätta oss i jobbiga situationer, att hitta strategier för att klara jobbiga dagar. Vi arbetar med MI (motiverande samtal) för att hjälpa dig att göra rätt. Vi arbetar med scheman och förtydliganden för att du ska känna dig trygg. 

Hur många bor på internatet?

 • Det bor ca 15 elever på internatet

Hur många arbetar på internatet?

 • Det är mellan 3-4 som arbetar varje kväll.

Går det att enbart bo på internatet utan stöd?

 • Nej, vi erbjuder stöd till våra ungdomar som bor på internatet. Samtliga ungdomar som bor på internatet är i behov av stöd.   

Måste jag ha en diagnos för att få bo på internatet?

 • Nej, det är inget krav. Men de flesta ungdomar som bor på internatet eller går på Impius skolor har diagnos.

Får man stanna på helgerna?

 • Ja, man stannar varannan helg. Stannar man på internatet är man med på internatets aktiviteter. Den andra helgen åker man hem.

Vad kan man göra på internatet?

 • Vi erbjuder aktiviteter alla vardagskvällar samt på lördagar. Som elev förväntas man delta i dessa aktiviteter. 
 • Vi har ett högklassigt gym på skolan som internatelever får nyttja. 
 • Tillsammans med min mentor får jag hjälp att delta i aktiviteter alternativt hitta på egna aktiviteter. 

Kan jag stanna på loven?

 • Internatet har stängt alla längre lov. Det vill säga Novemberlovet, Jullovet, Sportlovet, Påsklovet och Kristihimmelsfärdsdag samt sommarlovet. 

Finns det Wi-Fi på internatet?

 • Ja, vi bjuder alla elever på Wi-Fi från skoldagens slut till 22.30 på vardagar och till 01.00 på helger. 

Får man ha en egen dator?

 • Ja

Får jag ta med en egen TV?

 • Ja, men det finns inga kanaler indragna till rummen, däremot finns det gemensamma TV-rum med normalt kanalutbud. Så en Chromecast motsvarande är bra om du vill ha en egen TV. 

Får jag ta med min hamster eller katt?

 • Nej, på grund av att det bor allergiker på internatet får man inte det. 

Jag är mycket kräsen med maten, hur gör jag då?

 • Internatet serverar näringsrik och varierad kost varje dag. Om jag inte gillar maten finns det möjlighet att äta en matlåda som jag tidigare lagat med min mentor.

Jag har matallergier – hur gör jag då?

 • På internatet serveras specialkost, det är viktigt att man påvisar läkarintyg för matallergin så att du får rätt kost. 

Jag vill göra aktiviteter utanför internatet, får jag det?

 • Självklart! Vi på internatet uppmuntrar sådant. I tider av Covid-19 så finns en del restriktioner, men normalt sett så är det inga problem. Kommunicera med din mentor. 


Skillnaden på Internat och förstärkt internat

Förstärkt internat innebär att ungdomen är i mer behov av personalstöd. Det kan exempelvis vara med vardagsfärdigheter såsom städ, tvätt eller hygien. Det kan också gälla olika sociala färdigheter. Personaltätheten är större på det förstärkta internatet jämfört med det vanliga internatet.