Hur ansöker jag till något av era internat? 

 • Du tar kontakt med en handläggare på Socialtjänsten i din hemkommun för att ansöka om “ekonomiskt bistånd inom ramen för SoL 4:1” för internatboende. Gör detta i god tid innan skolan börjar, då handläggningstiden kan vara lång. Socialtjänsten har fyra månader på sig att göra klart en utredning. 

Vem bestämmer vilket internat jag borde bo på? 

 • Efter samtal med föräldrar, möte med eleven, dokumentation samt Socialtjänst skapar Impius sig en bild av vilket internat som skulle vara lämpligt för varje elev. Bedömningen görs utifrån att eleven ska få det stöd den behöver så att hen lyckas med skolan och utvecklas i sin självständighet. Bedömningen förmedlas till Socialtjänst som tar beslutet om rätten till internat. 

Vem bor på det förstärkta internatet? 

 • Elever som går på Impius Gymnasium och som har lite större behov av personalstöd än de på Impius Internat.  

Varför finns det ett förstärkt internat? 

 • Steget att flytta direkt hemifrån till Impius internat kan av olika anledningar vara stort för en del elever. I dessa fall kan förstärkt internat vara ett alternativ. På förstärkt internat erbjuder vi ett mindre och lugnare sammanhang med högre personaltäthet. 

Vilka är likheterna mellan de båda internatboendena? 

 • De båda internaten har samma sätt att arbeta, gällande bemötande och olika metoder vi använder oss av och arbetar för att eleven ska utveckla sin självständighet inom ADL, sociala färdigheter men också hur och vad man behöver göra för att lyckas i skolan. De flesta som bor på internaten har någon form av diagnos, såsom t ex autism eller ADHD.

Vad är det för skillnad på det förstärkta internatet och internatet?

 • Den stora skillnaden handlar om att det är mer personal på det förstärkta internatet. Det finns större möjligheter att utföra olika aktiviteter i mindre grupper eller enskilt och varje elev får mer tid av personal att nå sina mål. 
 • Vilket stöd och varför man är i behov av det stödet kan vara väldigt individuellt. 

Om någon av internaten skulle göra en ny bedömning efter att eleven flyttat in och vi lärt känna hen, kan personen då behöva byta internat? 

 • Det kan ske, men enbart utifrån att eleven ska kunna erbjudas det stöd som den behöver. 

Hur många bor på det på det förstärkta internatet? 

 • Cirka 10 elever. 

Hur många personal jobbar på det förstärkta internatet? 

 • 3-4 personal arbetar varje kväll. På natten arbetar en personal. 

Jag vill bara bo på det förstärkta internatet men behöver inte någon hjälp av personal, kan jag det? 

 • Nej, alla som bor hos oss är i behov av stöd. 

Vad kan jag få hjälp med på det förstärkta internatet? 

 • Du får hjälp i allt som ingår i det dagliga livet, som till exempel att handla, hantera ekonomin, laga mat, städa, tvätta, åka buss, sköta morgon- och kvällsrutiner.
 • Du får hjälp med att klara av att nå dina mål med skolan.  
 • Du får också hjälp med att förstå dig själv och lära dig att hantera dina utmaningar i livet.
 • Exakt vad du behöver för hjälp bestämmer du och din mentor och gör en planering utifrån det. 

Hur får jag hjälp med mina svårigheter på det förstärkta internatet? 

 • Personalen arbetat med KBT och vi tränar på att utsätta oss i svåra situationer och att hitta strategier för att klara av ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med motiverande samtal (MI) för att hjälpa dig att göra rätt och motivera dig att fortsätta kämpa när hinder uppstår. Vi arbetar med scheman och tydliggörande på olika sätt för att skapa förutsägbarhet så att du ska känna dig förberedd och trygg.

Vad kan jag göra på det förstärkta internatet? 

 • Internatet ordnar olika aktiviteter beroende på vilket intresse du har. Aktiviteterna kan vara i såväl grupp som enskilt. Det kan t ex handla om fysiska aktiviteter som gym, promenader samt yoga, musik, pyssel, spel, olika utflykter, Laserdome, badminton. (OBS EJ FULLT UT I DAGSLÄGET PGA COVID-19, VI FÖLJER FHM’s REKOMMENDATIONER) 
 • Du förväntas delta i olika aktiviteter. Vad du ska göra och vilket stöd du behöver för att genomföra aktiviteten bestämmer du med din mentor och planerar in i ditt veckoschema.

Får jag stanna på internatet när skolan är stängd? 

 • Jag är på internatet söndag till fredag morgon.  Jag får lov att stanna kvar på internatet varannan helg. På loven är internatet stängt. 

Finns det Wi-Fi på det förstärkta internatet? 

 • Ja, vi erbjuder alla elever Wi-Fi fram till 22.30 på vardagar och till 01.00 på helger.

Får jag ha med egen tv och dator? 

 • Ja men det finns också dator och tv i våra gemensamma utrymmen.

Får jag ha med mig husdjur till det förstärkta internatet? 

 • Nej på grund av att det bor allergiker på internat

Serveras det mat på det förstärkta internatet? 

 • Ja, förstärkt internat serverar näringsrik och varierad frukost, (lunch på helgen) middag och kvällsfika varje dag. Har jag någon allergi så serveras självklart specialkost. Viktigt att du påvisar läkarintyg för allergin så att du går rätt kost.