aspborgen

Aspborgen - förstärkt internat

Aspborgen grundades 1998 och är ett s.k. förstärkt internat. Vi vänder oss till ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsvariation som går på Impius gymnasium.

Steget att flytta direkt hemifrån till Impius internat kan av olika anledningar vara stort för en del elever. I dessa fall kan Aspborgen - förstärkt internat vara ett alternativ. Vi erbjuder ett mindre, lugnare sammanhang med högre personaltäthet och mindre grupper.

aspborgen bild 1

Lokaler

Impius internat och förstärkt internat är inrymt i en egen sex vånings fastighet i Helsingborg, med två våningar avsedda för det förstärkta internatet. Vi har även tillgång till en stor lägenhet som ligger i anslutning till det förstärkta internatet, som vi nyttjar för sociala aktiviteter, matlagning, yoga och andra aktiviteter. 

Varje ungdom har en egen lägenhet på 27 kvm. Lägenheterna är möblerade och utrustade med komplett kök, badrum med toalett och dusch samt tvättmaskin. På vardagarna serveras frukost, middag och kvällsfika på det förstärkta internatet i vårt gemensamma kök. I skolan serveras lunch. De helger som förstärkt internat är öppet ingår alla måltider.

aspborgen bild 2

Läxhjälp & andra aktiviteter

Vi erbjuder specifik läxhjälp från undervisande lärare på Impius gymnasium och personal på förstärkt internat är behjälplig för att få skolarbetet att fungerar för eleverna. 

Förstärkt internat arrangerar, tillsammans med ungdomarna, olika aktivitetskvällar med biobesök, bowling, pyssel, löpning, styrketräning, simning m.m. Vi uppmuntrar särskilt fysisk aktivitet och erbjuder detta under flera kvällar i veckan. En av lägenheterna är utrustad för kreativ verksamhet och pyssel. Det finns också möjlighet att delta i musikverksamhet i en särskilt utrustad musiklägenhet.    

Personal och öppettider

Ungdomarna har tillgång till personal under hela den tid som de vistas på det förstärkta internatet. Här arbetar utbildad personal med hög kompetens, lång erfarenhet och stort engagemang. Impius förstärkta internat håller öppet varannan helg och stänger samtliga lov.

Ansökan och beslut

Ansökan om internatboende görs till socialtjänsten i hemkommunen. Beslutet tas vanligtvis enligt socialtjänstlagens (SoL) paragraf om rätt till bistånd (observera att Impius internat/förstärkt internat inte är ett LSS-boende). Även en ansökan behöver göras till Impius internat/förstärkt internat om plats på internatboende.