aspborgen

Aspborgen

Aspborgen grundades 1998 och är ett s.k. förstärkt internat med plats för fem ungdomar. Vi vänder oss till barn och ungdomar i åldern 9–21 år med neuropsykiatrisk funktionsvariation som går på Corpore byskola eller Impius gymnasium.

Steget att flytta direkt hemifrån till Impius internat kan av olika anledningar vara stort för en del elever. I dessa fall kan Aspborgen vara ett alternativ. Vi erbjuder ett mindre sammanhang, lugnare och mer familjelikt boende med högre personaltäthet.
 

aspborgen bild 1


Aspborgen har ett nära samarbete med Impius internat, Impius gymnasium och Corpore byskola. Vi har gemensamma aktiviteter med Impius internat. I deras lokaler finns möjlighet att nyttja musikrum samt ateljé. Man kanske har vänner från skolan där som man vill umgås med. Läxhjälp från lärare på Impius gymnasium erbjuds även till elever som bor på Aspborgen.
 

aspborgen bild 2


Personal och öppettider

Ungdomarna har tillgång till personal under hela den tid som de vistas på internatet. På Aspborgen arbetar utbildad personal med hög kompetens, lång erfarenhet och stort engagemang. Impius internat och Aspborgen håller öppet under varannan helg och stänger under samtliga lov.

Ansökan och beslut

Ansökan om internatboende görs till socialtjänsten i hemkommunen. Beslutet tas vanligtvis enligt socialtjänstlagens (SoL) paragraf om rätt till bistånd (observera att Impius internat/Aspborgen inte är ett LSS-boende). Även en ansökan behöver göras till Impius internat/Aspborgen om plats på internatboende.