home

Corpore Byskola

Mer info / Ansökningsblankett

Corpore Byskola grundades år 2003 och är en fristående grundskola för elever i årskurs 4-9 med plats för ca 20 elever. Skolan är belägen i Mörarp, strax utanför Helsingborg.

Vår verksamhet är specialiserad på elever med neuropsykiatriska funktions-nedsättningar till exempel ADHD, ADD, OCD, Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Vi arbetar med att ge eleven struktur, tydlighet och goda vanor. Vi lägger stor vikt vid både hög måluppfyllelse och personlig utveckling, där varje elevs förutsättningar och behov styr den vidare utvecklingen.

I dagsläget har vi 19 elever uppdelat i 3 mindre grupper.

Har du frågor eller vill ansöka om en plats kontakta,

Rektor Lotta Johansson:

lotta.johansson@impius.se

top