home

Corpore HVB-hem (Hem för Vård och Boende)

Mer info

Etablerat i januari 2004 och beläget i Mörarp strax utanför Helsingborg. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-19 år med neuropsykiatriska funktionshinder (Asperger syndrom/högfungerande autism, Tourettes syndrom, DAMP, ADHD, OCD etc.)

Corpore HVB-hem erbjuder såväl boende som skola för ungdomar som på grund av sitt funktionshinder har svårt att fungera i den ordinarie grundskolan eller av annan anledning har behov av en verksamhet med specifika kunskaper och specialpedagogik inom området. På HVB-hemmet finns plats för sex ungdomar.

top