home

Bäckagårdsskolan

Ansökningsblankett

Bäckagårdsskolan etablerades 2007 och är en fristående grundskola för skolår 4-9. Den ligger vid havet, strax utanför Örnsköldsvik, vackert belägen vid Bäckafjärdens slut. Verksamheten vänder sig främst till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Asperger Syndrom, Tourette Syndrom och OCD som exempel. Skolans målsättning är att möjliggöra för varje enskild individ att lyckas med skolarbetet samt utveckla sina sociala färdigheter.

Du ansöker genom att skicka in blanketten som du laddar ner från länken ovan.

top