home

Bäckagårdens HVB-hem

Mer info

Bäckagårdens HVB-hem startade oktober 2006 och ligger i Domsjö ca 5 km från Örnsköldsviks centrum. Verksamheten vänder sig till ungdomar i åldern 13 -21 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Asperger syndrom, DAMP, ADHD, OCD, Tourettes syndrom, högfungerande autism, atypisk autism etc.)

Bäckagårdens HVB-hem erbjuder såväl boende som grundskola och gymnasieskola för ungdomar som på grund av sina funktionsnedsättningar har svårt att fungera i ordinarie skola eller av annan anledning har behov av en verksamhet med specifik kunskap och specialpedagogisk metodik inom området.

Vi verkar utifrån fem olika huvudområden som individuellt anpassas efter var och ens behov och förutsättningar. Bäckagårdens fem huvudområden är: sociala färdigheter/socialt samspel, fritid, ADL, arbets- och samhällsträning och skola/ undervisning.

top