home

Aspborgen

Mer info

Aspborgen som funnits sedan 1998, består av två verksamheter, stora och lilla Aspborgen, med möjlighet att samtidigt ta emot sammanlagt åtta barn/ungdomar för övernattning. Verksamheterna ligger belägna i centrala Helsingborg.

Verksamheten erbjuder korttidsvistelse och tillsynsverksamhet för barn och ungdomar i åldrarna 9-21 år med neuropsykriatiska funktionsnedsättningar (Asperger syndrom/högfungerande autism, Tourettes syndrom, DAMP/ADHD och andra liknande funktionsnedsättningar).

top